Dienen speciale veiligheidsmaatregelen te worden genomen met concentraat EC250?
There are no translations available.

Vraag: Dienen speciale veiligheidsmaatregelen te worden genomen met concentraat EC250?

Antwoord: Zoals met alle concentraat producten dient voorzichtig te worden omgegaan gedurende handelingen met het concentraat EC250. Gebruik altijd persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een veiligheidsbril en handschoenen. Eenmaal aangelegd met water (1:250 is gangbaar) dienen er geen speciale veiligheidsmaatregelen genomen te worden.

 

For Information Call

0595 135 211 (CZ)

humiliation mobile porn
Ecodor on Youtube!
Like us on Facebook!
The world of Ecodor